ردکردن این

پمپ های آب خورشیدی

به دلیل وجود تابش بسیار مناسب خورشید در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی جهت انتقال آب از چاههای نیمه عمیق و عمیق به سطح زمین جهت مصارف کشاورزی و شرب در مناطق بدون بهره از شبکه برق سراسری و مناطقی که در حال حاظر از سوخت دیزل برای پمپ نمودن آب مورد نیاز از چاه ها استفاده نمایند بهترین راهکار برای آبادانی و رونق این مناطق می باشد.

شرکت سامان محیط آزما با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و پمپ های خورشیدی و به واسطه پشتوانه تجارب خود در زمینه راه اندازی سیستم های خورشیدی، امکان تأمین سیستم های پمپاژ آب مورد نیاز برای مناطق جدامانده از شبکه برق سراسری را با استفاده از انرژی خورشید فراهم می آورد.

مزایای پمپ های خورشیدی:

  • قابلیت استفاده در ابعاد مختلف از زمین های کوچک تا مزارع کشاورزی وسیع
  • توسعه مناطق محروم و دور افتاده به واسطه تأمین برق جهت مزارع کشاورزی
  • جلوگیری از مصرف سوخت فسیلی و آلودگی مزارع و چاه ها به دیزل
  • امکان تغییر مکان سیستم از نقطه ای به نقطه دیگر
  • هزینه نگهداری پایین
  • تامین انرژی رایگان از خورشید
  • امکان راه اندازی در تمامی نقاط کشور