ردکردن این

پایش لحظه ای (آنلاین) آب و پساب

آلودگي‌ها يكي از معضلا‌تي است كه منابع آب را تهديد مي‌كند. آب از لحظه بارش با آلا‌ينده‌هاي هوا تماس مي‌يابد و آلوده مي‌شود. سپس با جاري شدن در سطح زمين با انواع آلا‌ينده‌ها، آلوده و فاضلا‌ب‌هاي منابع مختلف به آن وارد مي‌شود. اين آلودگي‌ها از طريق چرخه آب به طرق مختلف به منابع آبي (زيرزميني و سطحي) منتقل مي‌شود و منابع آب قابل استحصال را كاهش مي‌دهد.
پایش پسابهای صنسعتی از سه جنبه تأثير بر روي خاك، تأثير بر روي محصولات كشاورزي، احتمال آلوده كردن آبهاي سطحي و زيرزميني دارای اهمیت بالایی است. تأثير پسابها بر روي خاك شامل ايجاد تغييرات در حاصلخيزي و شوري خاك، فلزات سنگين و آلاينده هاي آلي مي باشد. از این رو، پایش مداوم پساب ها بسیار حائز اهمیت بوده و سيستم پايش پساب جهت اندازه گيري این آلاینده ها راه اندازی می شود.

شرکت سامان محیط آزما نماینده رسمی و انحصاری شرکت های اروپایی، سیستم های پایش لحظه ای انواع آب و پساب (صنعتی و شهری) را با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ارائه می نماید. تطابق کامل با استاندارد های ASTM, SM, EPA و … موجب ارائه دقت و صحت اطلاعات و اندازه گیری ها گردیده است. کلیه پارامتر های شیمیایی در هر میزان و دقت مورد نظر  با استفاده از این روش قابل اندازه گیری میباشد.

آنالایزرهای آنلاین شرکت سامان محیط آزما قابلیت اندازه گیری پارامترهای زیر را دارد:

 •  PH
 • هدایت الکتریکی
 • اکسیژن محلول
 • کدورت
 • رنگ
 • غلظت
 • COD

صنایع مختلف در زمینه استفاده از تجهیزات پایش لحظه ای (آنلاین) آب و پساب عبارتند از :

 • صنایع نفت و پتروشیمی
 • صنایع غذایی و نوشیدنی
 • صنایع فولاد
 • صنایع خمیر و کاغذ سازی
 • صنایع شیمیایی و ککسازی
 • صنایع بیوتکنولوژی