ردکردن این

مدیریت و مهندسی محیط زیست

 1. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه گاز و گاز مایع ( NGL2300) و خط لوله مربوطه بطول 100 کیلومتر
 2. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خطوط لوله انتقال گاز از بید بلند و NGL1800 تا چاههای میدان نفتی کرنج
 3. مطالعات ارزيابي اثرات زیست محیطی (EIA) کارخانه گندله سازی فولاد کاوه جنوب کیش
 4. مطالعات توجیهی زیست محیطی پروژه تفکیک نفت نمکی واحد بهره برداری رگ سفید 1
 5. نظارت، شناسایی خطرات و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (12 واحد نفت و گاز شامل پالایشگاه، ایستگاه، مخزن و خطوط لوله)
 6. تهیه شرح خدمات مدیریت ریسک پروژه های پالایشگاهی، ایستگاه های تزریق و تقویت فشار و خطوط انتقال
 7. نظارت، بازرسی، پایش و مدیریت زیست محیطی ایستگاه تزریق گاز گچساران و NGL900
 8. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح نورد گرم 2 و تبدیل فولاد مبارکه به شهرک صنعتی فولاد
 9. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی جایگاه سوخت شهید الماسی
 10. مطالعات ارزيابي اثرات زیست محیطی (EIA) ايستگاه تزریق گاز گچساران و خط لوله انتقال گاز
 11. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مخازن نفتی پایطاق و نفت شهر
 12. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) میادین گازی دی و سفیدزاخور
 13. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح تبدیل فولاد مبارکه به شهرک صنعتی فولاد
 14. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) احداث مخازن نفتی ایوانکی و چشمه شور
 15. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) احداث خط لوله انتقال فرآورده از چشمه شور به اشتهارد و به ایوانکی
 16. تهیه دستورالعمل مطالعات ارزایابی اثرات زیست محیطی احداث و توسعه بنادر
 17. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) احداث خط لوله انتقال فرآورده از چشمه شور به ایوانکی
 18. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) خط لوله انتقال سوخت به نیروگاه زنجان
 19. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) 12 رشته خطوط لوله انتقال فرآورده عبوری از رودخانه
 20. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس شامل:
 21. اندازه گیری سالیانه عوامل زیان آور بهداشتی و زیست محیطی (HSE) ایستگاه ها و مراکز انتقال نفت
 22. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) احداث بنادر کوچک در سواحل خلیج فارس
 23. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) احداث بنادر کوچک در سواحل خلیج فارس
 24. تهیه و تدوین ضوابط کمی و کیفی پسماندهای صنایع (زیر بخش صنایع غذایی، نساجی و چرم)
 25. تهیه و تدوین ضوابط کمی و کیفی مدیریت اجرایی پسماندهای نفتی (پالایشگاه ها، سکوهای حفاری و …)
 26. مطالعات ارزيابي ریسک و اثرات زیست محیطی ايستگاه تزریق گاز سراجه قم
 27. مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) خط لوله انتقال مایعات گازی از پالایشگاه سرخون به مخازن ذخیره خونسرخ
 28. مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) خط لوله انتقال گاز 48 اينچ سرخس – خانگيران – سنگ بست (ترکمنستان)
 29. اندازه گیری زیست محیطی و عملیات میدانی از محدوده بندر پارسیان
 30. مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست (HSE) مجتمع 150 واحدی پرستاری شاهرود
 31. مطالعات ارزيابي اثرات و ریسک زيست محيطي (EIA) خطوط لوله انتقال گاز اورند
 32. مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) شش رشته خطوط لوله انتقال گاز در استان خوزستان
 33. مطالعات ارزيابي اثرات و ریسک زيست محيطي (EIA) ايستگاه تقويت فشار گاز همدان
 34. مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) و ايستگاه های تقويت فشار گاز ندوشن و دهشیر