ردکردن این

سرمایه گذاری

شرکت سامان محیط آزما با هماهنگی با سرمایه گذاران خارجی این توانایی را دارد هزینه احداث پروژه های صنعتی بخصوص انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی) را ازطریق فاینانس خارجی در قبال گارانتی های معتبر تأمین نماید. لذا شرکت های محترم و افراد حقیقی متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق ایمیل و یا تماس با این شرکت جهت انجام هماهنگی های بعدی اعلام نمایند.