ردکردن این

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه شرکت سامان محیط آزما (سما) به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر تجارب متخصصین و با بهره گیری از مدرترین تجهیزات موجود در دنیا و محیطی علمی و تخصصی، دارای قابلیت انجام نمونه برداری، اندازه گیری و پایش آلاینده اهی محیط زیست در تمامی منابع هوا، آب، فاضلاب، پساب، خاک، رسوب و بافت جانداران و سنجش تمامی پارامترهای محیط کار(بهذاشت حرفه ای) می باشد:

نمونه برداری های تخصصی از منابع آبهای جاری و ساکن، پساب، فاضلاب، خاک، رسوب، هوا، بافت، جانداران و …

 • دترجنت، چربی، روغن، سختی، کدورت، قلیائیت، دما، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفیت، سولفید، نیترات، نیتریت، کربنات، بیکربنات، فسفات، کلراید، کلرآزاد
 • آمونیاک، نیتروژن، فسفر، فنل، فرمالئید، کلروفیل a، جارتست و …
 • کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی، تخم انگل، HPC و …
 • سطح مقطع، سرعت، آبسنجی (دبی)، دما، هوای خشک و تر و …
 • مقدار کل هیدروکربن اهی نفتی ( TPH)، ترکیبات آروماتیک (PAHS)، ترکیبات آلیفاتیک (Aliphatics)
 • باقیمانده سموم کلره، فسفره و نیتروژنه (PCBS,MTBE,BTEX,THX,Pesticides) و …
 • کلیه فلزات سنگین شامل آهن، نیکل، مس، سرب، منگنز، وانادایم، کادمیم، آلومینیوم، کم، کبالت، بر، باریم
 • سلنیوم، استرانسیوم، قلع، طلا، نقره، آرسنیک، جیوه و … در غلظتهای ppm و ppb
 • گازهای آلاینده خروجی منابع ثابت (دودکش) و محیط
 • ذرات معلق خروجی منابع ثابت (دودکش) و محیط
 • گازهای آلاینده خروجی منابع سیار (اگزوز خودرو)
 • صوت زیست محیطی