ردکردن این

انرژی بادی

کشور ما از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود؛ چراکه از یک سو دارای منابع گسترده سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر همچون نفت و گاز است و از سوی دیگر ظرفیت فراوانی در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد دارد. با توسعه نگرش‌های زیست‌محیطی و راهبردهای صرفه‌جویانه در بهره‌برداری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی است. در همین راستا احداث و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر و تاسیس مزارع بادی با مشارکت بخش خصوصی در اولویت وزارت نیرو و سیاست های کلان انرژی کشور قرار گرفته است.

با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی،‌ تدوین برنامه بلندمدت تولید و همچنین بهینه‌سازی بخش عرضه انرژی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. از جـمله نتایج حاصـل از برنامه بهـینه‌سازی بخش انرژی، بهبود رانـدمان و كاهش تولـید آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از تولـید انـرژی است. راهـكارهای بهینه‌سازی متعددی در بخش عرضه انرژی مطرح است كه می‌توان به استفاده از انرژی‌های پاك از جمله باد اشاره كرد. در این راستا شرکت سامان محیط آزما با نمایندگی شرکت های اروپایی متخصص در این زمینه جهت تهیه گزارشات امكان‌سنجی و مطالعات میكروسایتینگ احداث نیروگاه بادی در ایران فعالیت دارد.

شرح فعالیت های شرکت سامان محیط آزما:

  • مطالعه اصول نیروگاه‌های بادی و تكنولوژی توربین‌های باد
  • بررسی مقدماتی رژیم باد مناطق بادخیز و انجام میكروسایتینگ با استفاده از داده‌های باد سانا و تهیه گزارشات امكان‌سنجی
  • نظارت بر نصب و راه‌اندازی دكل‌های بادسنجی و برداشت اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها بصورت روزانه
  • تهیه گزارش نهایی از رژیم باد در سایت‌ها با استفاده از داده‌های برداشت شده از ایستگاه‌های بادسنجی نصب شده در آن‌ها 
  • میكروسایتینگ نیروگاه بادی و ارائه گزارشات نهایی امكان‌سنجی فنی اقتصادی